رزومه علمی بهنام قابل دمیرچی

1397- اکنون    کارشناسي ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
                    موضوع پایان نامه: شناسایی کارکردهای شناختی بیماران افسرده ی پس از سکته مغزی: کارکردهای اجرایی، سرعت پردازش، حافظه فعال و رویدادی
1394-1397      کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مرند، ایران

سوابق تحصیلی​​​​​​​

جوایز و افتخارات​​​​​​​

1399              کسب مقام اول مسابقه ملی فن بازار سلامت در میان 19 تیم از دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز علمی و تحقیقاتی حوزه سلامت کشور، دانشگاه 
                    علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
1397              بورس تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران (معافیت کامل از شهریه)
1397              کسب رتبه 4 از میان 2216 شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت وزارت بهداشت، ایران
1397              کسب رتبه 4 از میان 2216 شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت وزارت بهداشت، ایران

اختراعات

1399              دستگاه نورو پروتز پرتابل تحریک الکتریکی عملکردی فراپوستی- فراجمجمه ای برای توانبخشی بیماران نورولوژیکی با مشکلات حرکتی
1399              دستگاه نوروفیدبک پرتابل و خودکار با قابلیت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای

مقالات و کتب

     مقالات نشریه ای
قابل دمیرچی، بهنام؛ فروزانی فرد، فرزین. (1400). تأثیر بازی رایانه­ای آموزش درس ریاضی بر خود راهبری و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه پنجم شهر تهران. نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 1(1).
دباغ، هدیه؛ قابل دمیرچی، بهنام؛ غرایاق زندی، حسن؛ خانجانی، غزل. (1399). رابطه بین سرسختی ذهنی و منابع اعتماد به نفس زنان و مردان ورزشکار نخبه رشته های انفرادی و تیمی. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 3(3).
قابل دمیرچی، بهنام؛ دباغ، هدیه؛ خانجانی، غزل؛ غرایاق زندی، حسن. (1399). رابطه بین میزان اعتیاد به تمرین و افسردگی ورزشکاران نخبه در ایام قرنطینه و تعطیلی اماکن و رویدادهای ورزشی بر اثر کرونا ویروس (کووید-19). مجله علوم حرکتی و رفتاری ، 3(4).
قابل دمیرچی، بهنام؛ خانجانی، غزل؛ دباغ، هدیه؛ غرایاق زندی، حسن. (1399). کووید-19 و تأثیر قرنطینه ناشی از آن بر پدیده های روانشناختی: اعتیاد به تمرین و تعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای. مجله علوم حرکتی و رفتاری ، 3(4).

     مقالات همایشی (مقاله کامل)
بحری، رقیه؛ غلامزاد، شکیبا؛ قابل دمیرچی، بهنام. (1400). کووید-19 و تأثیر پاندمی ناشی از آن بر ویژگی­های روانشناختی بیماران تحت عمل جراچی چاقی. اولین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی، بروسل، بلژیک.
قابل دمیرچی، بهنام؛ اسماعیلی، مینا. (1399). بررسی تأثیر بازی رايانه­ای تمدن بر مهارت حل مسئله در دختران نوجوان با مهارت اجتماعی پائین. ششمین کنفرانس بین المللی بازی­های رایانه­ای؛ فرصت­ها و چالش­ها، اصفهان، ایران (مقاله برتر نشست روانشناسی).
قابل دمیرچی، بهنام. وکیل زارچی، فاطمه. (1399). بهبود توانش حل­مسئله با تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای آنودال با جریان مستقیم  بر روی قشر پیش پیشانی پشتی جانبی در نوجوانان با مهارت­های اجتماعی پائین. سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، والنسیا، اسپانیا.

     مقالات همایشی (پوستر)
قابل دمیرچی، بهنام. (1399). تحریک فراجمجمه­ای مغز با جریان مستقیم: تعدیل عصبی حل­مسئله در جوانان با مهارت زندگی پائین. سومین سمپوزیوم علوم اعصاب شریف، تهران، ایران
قابل دمیرچی، بهنام؛ بستان، زهرا. (1399). افسردگی و اضطراب در طول همه­گیری کووید-19: مقایسه بین دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت. نخستین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19، تهران، ایران
قابل دمیرچی، بهنام؛ اصغریان اصل، فاطمه.  (1399). تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر توجه و عملکرد مهارت تیراندازی با کمان در کمانداران پسر نیمه ماهر. نهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، تهران، ایران
اصغریان اصل، فاطمه؛ واقف، لادن؛ قابل دمیرچی، بهنام. (1399). مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراجمجمه ای قشر پشتی جانبی پیش پیشانی یک طرفه و دو طرفه بر انعاطف پذیری شناختی بیماران زن مبتلا به افسردگی. نهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، تهران، ایران.
قابل دمیرچی، بهنام؛ اسماعیلی، مینا. (1399). بررسی تأثیر نرم افزار توانبخشی شناختی ریهاکام بر مهارت حل مسئله در پسران نوجوان با مهارت زندگی پائین. نهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، تهران، ایران.
دهقانپور، بهار؛ قابل دمیرچی، بهنام. (1399). تأثیر پس از تحریک فراجمجمه ای با جریان متناوب 10 هرتز قشر پشتی جانبی پیش پیشانی بر یادگیری لغات زبان اسپانیایی و افزایش ظرفیت حافظه فعال. نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی ، گیلان، ایران.

     مقالات همایشی (شفاهی)
قابل دمیرچی، بهنام؛ بستان، زهرا. (1399). بررسی مقایسه ای افسردگی، اضطراب و تکانشگری دانشجویان با و بدون اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل. اولین نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد و چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد ، تهران، ایران.
قابل دمیرچی، بهنام. (1399). تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم به عنوان مداخله در کارآزمایی های بالینی: مرور سیستماتیک در مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی. نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی ، گیلان، ایران.

     تألیف فصل کتاب
جلیلی، ارسلان؛ حاجی فتحعلی، عباس. (1399). روانشناسی در بیماران سرطانی. از سلول تا سرطان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
     
​​​​​​​     ترجمه کتاب
قابل دمیرچی، بهنام؛ نیکخواه، بهنوش؛ آقا علی طاری، شادی؛ اصغریان اصل، فاطمه. (1400). روانشناسی و روانپزشکی چاقی. انتشارات ارجمند، تهران، ایران.
 

پروژه ها و تجربیات آکادمیک

1399               مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجه ای جریان مستقیم با متناوب در بهبود خلق و کارکردهای شناختی بیماران افسرده ی  پس از سکته مغزی،
                     تهران، ایران
1399              مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجه ای جریان مستقیم با متناوب بر بهبود عملکرد های حرکتی، زبانی و کیفیت زندگی  بیماران افسرده ی پس                        از سکته مغزی، تهران، ایران
1399               مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجه ای جریان مستقیم با متناوب در بهبود ارتباط های کارکردی شبکه پیشانی و تغییرات طیف توان بیماران
                    افسرده ی پس از سکته مغزی، تهران، ایران
1397              مقایسه کارایی تحریک الکتریکی فراجمجه ای جریان مستقیم با متناوب در کاهش علایم مثبت و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلال
                    اسکیزوفرنیا، تهران، ایران

سوابق شغلی و آکادمیکی

از 1400            نوروتراپیست دپارتمان سایکوجیم شایسته پرور، تهران، ایران
از 1400            هم ­بنیان­گزار دپارتمان سایکوجیم شایسته پرور، تهران، ایران
از 1398            نوروتراپیست، کلنیک آتیه درخشان ذهن، تهران، ایران
1399-1398        کارورز، بیمارستان توانبخشی رفیده، تهران، ایران
1398-1397       روانسنج آزمایشگاه روانسنجی، آتیه درخشان ذهن، تهران، ایران
1398-1397       کارورز، بیمارستان روانپزشکی رازی، تهران، ایران
1398-1397       مشاور تخصصی روانشناسی، موسسه دکتر خلیلی، تهران، ایران
1397              طراح آزمونهای آزمایشی روانشناسی، موسسه دکتر خلیلی، تهران، ایران
1397              مدرس زبان انگلیسی، موسسه سیتاک، تهران، ایران
1397              مدرس زبان انگلیسی، موسسه ایراندوستان، تبریز، ایران
1395              مدرس زبان انگلیسی، موسسه بیان سلیس، تبریز، ایران
1394-1393       مدرس زبان انگلیسی، موسسه مرادتکرو، تبریز، ایران

دوره های آموزشی

     سخنران
1400                دومین کارگاه مبانی و پیشرفت­های پکیج آماری برای علوم اجتماعی (SPSS)، کلینیک شایسته پرور، تهران، ایران
1399                کارگاه مبانی و پیشرفت­های پکیج آماری برای علوم اجتماعی (SPSS)، کلینیک شایسته پرور، تهران، ایران
1399                کارگاه بیوفیدبک: از تئوری تا کاربرد، شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، تهران، ایران
1399                کارگاه از پروپوزال نویسی تا مقاله نویسی، کلینیک شایسته پرور، تهران، ایران
1399                کارگاه مقاله نویسی علمی، شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، تهران، ایران
1399                کارگاه آشنایی با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز (tDCS) با تأکید بر رویکردهای ترکیبی fMRI و EEG، شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه
                      برداری مغز ایران، تهران، ایران
1398               کاربردهای تحریک الکتریکی مغز (tES) در مطالعات نوروساینس ، بیمارستان روانپزشکی رازی، تهران، ایران
1398               شبکه ها و ارتباطات مغزی در اختلالات روانپزشکی: رویکرد مبتنی بر نوار مغزی (EEG)، کلینیک آتیه درخشان ذهن  تهران، ایران

     شرکت کننده
1400                کارگاه تئوری وعملی نوروفیدبک، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
1399                ششمین کنفرانس بین المللی بازی­های رایانه­ای؛ فرصت­ها و چالش­ها، اصفهان، ایران
1399                سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی، والنسیا، اسپانیا
1399                QEEG: از نظریه تا کاربرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
1399                اولین نشست آسیایی انجمن جهانی طب اعتیاد و چهاردهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، تهران، ایران
1399                نهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، تهران، ایران
1399                نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی، گیلان، ایران
1399                نوروفیدبک در روانشناسی ورزش، مجموعه کلینیکی ورزشی آسا، تهران، ایران
1399                استعدادیابی ورزشی و روش ارزیابی استعداد ورزشی، مجموعه کلینیکی ورزشی آسا، تهران، ایران
1399                جایگاه رشد حرکتی در پیشرفت ورزشی و زندگی فعال، مجموعه کلینیکی ورزشی آسا، تهران، ایران
1398               هشتمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، تهران، ایران
1398               بیش فعالی در بزرگسالان، بیمارستان روانپزشکی رازی، تهران، ایران
1398               آشنایی با سیگنال های مغزی در تحقیق و درمان، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
1397               تحریک الکتریکی مغز (tDCS, tACS, tRNS, tPCS)، هفتمین کنگره علوم اعصاب بالینی و کاربردی، تهران، ایران
1396                دوره تعلیم مدرس زبان انگلیسی (TTC) (30ساعت)، موسسه ایران دوستان، تبریز، ایران
1396                دوره دانش معلمی (TKC) (20ساعت)، موسسه ایران دوستان، تبریز، ایران
1394                دوره تعلیم مدرس زبان انگلیسی (TTC) (90ساعت)، موسسه مرادتکرو، تبریز، ایران

عضویت سازمانی

از 1400              دبیر انجمن فناوری­های نوین توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
از 1399              مسئول کمیته آموزشی، شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، تهران، ایران
از 1399              عضو شورای مرکزی انجمن فناوری­های نوین توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
از 1399              دبیر کارگروه علوم اعصاب شناختی، شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران، تهران، ایران
از 1399              سر دبیر نشریه ریهبیلیتک، گاهنامه انجمن علمی دانشجویی فناوری های نوین توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
از 1399              عضو هیئت تحریریه نشریه ریهبیلیتک، گاهنامه انجمن علمی دانشجویی فناوری های نوین توانبخشی، دانشگاه علوم توانبخشی  و سلامت 
​​​​​​​                       اجتماعی، تهران، ایران
از 1399              عضو انجمن نوروساینس ایران
از 1398             عضو انجمن روانشناسی ایران​​​​​​​

مهارت های نرم افزاری

     پکیچ تحیل داده
 پکیچ آماری برای علوم اجتماعی (SPSS)
 نرم افزار منبع یابی و توموگرافی الکترومغناطیسی با رزولیشین کم مغزی (LORETA)

     تولباکس متلب (MathLab)
 BRAPH
 EEGLAB
 eConnectome

     پکیچ رفرنس دهی
 Mendeley
 ENDNOTE

     پکیچ ارزیابی و توانبخشی شناختی
 RehaCom
 CogMed
 پکیج خودکار ارزیابی نوروسایکولوژیکی کمبریچ (CANTAB)
 زبان ساخت آزمایش روانشناسی (PEBL)

     انگلیسی
1392                مدرک زبان انگلیسی پیشرفته (CAE) (160ساعت)، موسسه مرادتکرو، تبریز، ایران؛ (100/80)
1391                مدرک زبان انگلیسی متوسط بالا (Upper-Intermediate) (160ساعت)، موسسه مرادتکرو، تبریز، ایران؛ (100/96)
     فارسی (زبان دوم)
     ترکی (زبان مادری)

مهارت های زبانی

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش